ГВА̀ЧКА

ГВА̀ЧКА1 ж. Диал. Дъвка. В тия кутийки има и сушени крушки, .., даже бяла и черна гвачка. Л. Каравелов, Съч. II, 12.

ГВА̀ЧКА

ГВА̀ЧКА2 ж. Диал. Растението цикория; синя жлъчка, синя млечка, дъвка, гасилка2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква