ГВА̀ШОВ

ГВА̀ШОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от гваш. Гвашова рисунка.

Списък на думите по буква