ГВИА̀НЕЦ

ГВИА̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. Лице от основното население на Гвиана, държава в североизточната част на Южна Америка. След като завършва колеж в родината си, младият гвианец отива да се учи в САЩ. РД, 1961, бр. 320, 4.

Списък на думите по буква