ГВИА̀НСКИ

ГВИА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Гвиана и до гвианец. Гвианско население.

Гвианско течение. Геогр. Топло течение в Атлантическия океан, което минава покрай североизточните брегове на Южна Америка.

Списък на думите по буква