ГВИНЀА

ГВИНЀА ж. Стара златна английска монета със стойност 21 шилинга. За една само нощ товарите от боброви кожи се превръщали в множество златни гвинеи и търговците на боброви кожи за няколко години ставали милионери. Е. Аврамова, МС, 24.

— От англ. guinea.

Списък на думите по буква