ГВИНЀЕЦ

ГВИНЀЕЦ, мн. ‑ѐйци, м. Лице от основното население на Гвинея, държава в Западна Африка. Единственото различие, което съществува между нравите и обичаите на ингилизкото племе и между нравите и оби‑

чаите на гвинееца, се заключава в това, че първият е облякъл своите понятия в различни накити, а другият ги е оставил да ходят голи. Знан., 1875, бр. 15, 231.

Списък на думите по буква