ГВИНЀЙКА

ГВИНЀЙКА ж. Жена от основното население на Гвинея.

Списък на думите по буква