ГВИНЀЙСКИ

ГВИНЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Гвинея и до гвинеец. Гвинея попада в тъй наречения гвинейски климатически пояс и се намира само на 10° северна ширина от екватора. Д. Филипов, Г, 6. Гвинейски залив. Гвинейско население.

Гвинейско течение. Геогр. Топло течение в Атлантическия океан, което минава покрай югозападните брегове на Африка.

Списък на думите по буква