ГВО̀ЗДЕН

ГВО̀ЗДЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. и диал. Прил. от гвозд.

— Друга (диал.) форма: го̀зден.

Списък на думите по буква