ГЕАНТИКЛИНА̀ЛА

ГЕАНТИКЛИНА̀ЛА ж. Геол. Обширна област от земната кора, подложена на бавно сводово издигане.

— От гр. γ\ 'земя' + Bντι 'срещу' + κλίνω 'наклонявам'.

Списък на думите по буква