ГЕБЕРДЯ̀САМ

ГЕБЕРДЯ̀САМ. Вж. гебердясвам.

Списък на думите по буква