ГЕБЕРДЯ̀СВАНЕ

ГЕБЕРДЯ̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Пренебр. Отгл. същ. от гебердясвам; геберясване, гебердисване.

Списък на думите по буква