ГЕБЕРЯ̀СВАНЕ

ГЕБЕРЯ̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Пренебр. Отгл. същ. от геберясвам; гебердисване, гебердясване.

Списък на думите по буква