ГЕВЕРДЖЕЛЀ

ГЕВЕРДЖЕЛЀ, мн. няма, ср. Остар. Селитра. Еднаж финикийски купци, които тръговували с геверджеле, излезли на пусто място и поискали да си сготвят обяд. Лет., 1872, 252-253. Геверджеле е сол от основание, окислен калий и азотна кислота. Н. Геров, ИФ, 18.

— От тур. güherçile. — Друга форма: гюверджилѐ.

Списък на думите по буква