ГЀГИЧКА

ГЀГИЧКА ж. Умал. от гега.

Списък на думите по буква