ГЕДЖЕЛЪ̀К

ГЕДЖЕЛЪ̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Простонар. Нощна дреха, обикн. от коприна.

— От тур. gedÞ̀e 'нощ'. — От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква