ГЕЀНА

ГЕЀНА ж. Остар. Ад, пъкъл, преизподня. Там [на иконите] той трябваше да рисува праведниците в рая и тия, които горят в геената огнена. Вл. Свинтила, СЗЗ, 314. Онези болгаре, дето своята полза предпочитат от общата полза, .., те имат вечното проклятие от рода си и имат .. да получат праведно възмездие, вечний ад и геена. П. Р. Славейков, ГУ, 22. Нашите градове са "очорбаджават" и не е ли казано, че нашите чорбаджии приличат на ония, на които Исус предсказваше геена на оня свят? Пр, СбПер. п II, 155..

— От стевр. през гр. γεέννα. — А. Гранитски, Поучителни речи на старите философи (превод), 1854.

Списък на думите по буква