ГЕЀНСКИ

ГЕЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Прил. от геена. И за да покаже още колко е богатството бедствено за спасението, .., прилага притчата за изнежения богат и за сиромаха Лазаря, от които след смъртта този са успокояваше в недрата Аврамови, а онзи са мъчеше в пламъка геенский. Н. Михайловски, ССИ (превод), 148.

Списък на думите по буква