ГЕЙЗЕРЕН

ГЕЙЗЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Геогр. Прил. от гейзер. Поради това, че тези води са минерални, те отлагат около гейзерното гърло част от разтворените минерали, предимно кремъчни вещества .. По този начин гейзерният кратер се увеличава на височина и на ширина и придобива интересни очертания. НТМ, 1961, кн. 4, 9. На склона на вулкана в един древен кратер се образувал огромен гейзер. През септември 1908 г. гейзерният стълб от водни пари се издигнал на 3350 м. височина — най-големият гейзер на земното кълбо. Хр. Тилев, В, 61.

Списък на думите по буква