ГЕЙМ

ГЕЙМ, гѐймът, гѐйма, мн. гѐймове, след числ. гѐйма, м. Спорт. Част от партия при някои спортни игри (тенис, волейбол, баскетбол), която се завършва при достигане на определено число точки. Началото на третия гейм показа, че румънските състезателки още не са сложили оръжие .. После нашите волейболистки взеха инициативата в свои ръце. НМ, 1961, бр. 206, 4. Снощи в спортната зала състезанията за републиканско първенство по тенис на маса достигнаха последната си фаза .. Най-напрегната бе борбата в решителния гейм, когато резултатът достигна 19:19. ОФ, 1961, бр. 5137, 3.

— От англ. game 'спорт, игра'.

Списък на думите по буква