ГЀЙМОВ

ГЀЙМОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спорт. Който е свързан с гейм. Тук българските волейболисти атакуваха и спечелването на третия гейм, с който щяха да имат най-добро геймово отношение и излизаха първи в турнира. ВН, 1961, бр. 3114, 3.

Списък на думите по буква