ГЀЙСЛЕРОВ

ГЀЙСЛЕРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет. Гейслерова тръба. Физ. Гайслерова тръба. Следваха други стаи с румкорфови спирали, с гейслерови тръби, с анатомични модели и картини на безполови същества, за да не покварят юношите. Д. Димов, ОД, 144. Приносът на ценни факти, които внесоха от една страна изучаването електричните явления в разредените газове (гейслеровите и каучуковите тръби) и от друга — явленията при радиоактивните процеси, позволиха на Рутерфорд да създаде в 1901 г. най-първия атомен модел. Ас. Златаров, ПН, 1935, кн. 5-6, 67.

Списък на думите по буква