ГЕКО̀Н

ГЕКО̀Н м. Вид нощен гущер, който се среща у нас по Черноморското крайбрежие и в южните части на страната, живее главно в запустели сгради, катери се по отвесни повърхности и се храни с насекоми. Gymnodactylus kotschyi. Тук всичко яде скакалците. На сушата с тях се хранят гекони, гущери, игуани, дори и змиите. Н. Боев, Г, 136. В Странджа той е ловил змии и редки видове гущери: сивия, .. и гущера гекон, който живее по таваните на старите къщи. ВН, 1961, бр. 3102, 4.

Списък на думите по буква