ГЀМА

ГЀМА ж. 1. Скъпоценен или полускъпоценен камък с вдлъбнато или изпъкнало изображение, който служи за украса обикн. на пръстен, употребяван и като печат.

2. Мед. Пъпка.

— Лат. gemma.

Списък на думите по буква