ГЕМИНА̀Т

ГЕМИНА̀Т м. Езикозн. 1. Съгласна, при артикулацията на която се извършва задържане на издишната струя; дълга съгласна.

2. Две еднакви съгласни една до друга в състава на думата или на границата между думите; двойна съгласна.

— Лат. geminâtus.

Списък на думите по буква