ГЕМОЛО̀ГИЯ

ГЕМОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Наука за скъпоценните и полускъпоценните камъни.

Списък на думите по буква