ГЕН

ГЕН, гѐнът, гѐна, мн. гѐни, м. Биол. Елементарна единица на наследствеността, която определя строежа на един от белтъците на живата клетка и с това участва във формирането на признаците или свойствата на организма. От начина на кръстосването и комбинирането на наследствените фактори (гените), .. се определят качествата на бъдещия организъм. Ст. Поптонев, ОБЛ, 294. Гените са носители на наследствеността. Биол. IХ кл, 1981, 11.

— От гр. γένος 'род'.

Списък на думите по буква