ГЀНГЕР

ГЀНГЕР м. Диал. Гингер. Генгерът (магарешкият трън) покриваше цели пространства и особено есенно време, когато изсъхнеше и закоравееше. Й. Йовков, ЧКГ, 67.

Списък на думите по буква