ГЕНЕАЛО̀ГИЯ

ГЕНЕАЛО̀ГИЯ ж. Книж. 1. Съвкупност от сведения за произхода и родството на човек или група хора, биологичен вид и др.; родословие. Генеалогията на Галилеевия род може да бъде проследена поне няколко столетия. М. Калинков, ГГ, 6. Кой е бил баща и коя е била майка на кир Нена и имал ли е той някога баща и баба, на тия въпроси и до днес още не е отговорила казанлъшката генеалогия, ако казанлъчене и да имат множество бивши и съвременни писатели критици. Л. Каравелов, Съч. VII, 8. За по-нататъшната съдба на йеромонаха-патриот, както и за живота му преди 1844 г., за генеалогията му, възпитанието му и образованието му и пр. вж. "Време и живот на Търновски митрополит Илариона (Макариополски)" от М. Радивоев, София, 1912. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 1965, 266.

2. Разш. Съвкупност от сведения за създаването и развитието на нещо (литературен или научен труд, издание, организация и под.). Генеалогията на едно сказание .. не би имало голямо значение, ако не би била един важен показалец за международните и междуплеменнните сношения и културни влияния, които са обусловили тая генеалогия. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 9-10. Да проследим наченките на това дружество, да се запознаем с ръководната мисъл на първите му двигатели и крепители .. представя една колкото интересна, толкова и примамлива задача за всекиго, който иска да схване генеалогията на новата обществена и

умствена култура в България. М. Арнаудов, БКД, 6. Екзархията, която познава генеалогията на едновремешния редактор на "Цариградският вестник", отхвърлила неговите притезания. Хр. Ботев, Съч. I, 1929, 335.

3. Спомагателна историческа дисциплина, която се занимава с изучаване произхода на отделни родове и фамилии и със съставяне на родословни таблици.

4. Родословна книга.

— От гр. γενεαλογία през рус. генеалогия. — П. Р. Славейков, Смешний календар, 1861.

Списък на думите по буква