ГЕНЀЗА

ГЕНЀЗА ж. Книж. Генезис. От изследванията на А. Д. Адо и на неговите сътрудници проличава, че алергията има първична нервна генеза. Пр, 1954, кн. 1, 46.

Списък на думите по буква