ГЀНЕН

ГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни. Биол. Прил. от ген. Генен стерилитет. Генен баланс.

◊ Генно инженерство. Биол. Раздел в молекулярната биология и биотехнология, свързани с целенасочено изменение на генетичната програма на клетките чрез получаване на нови комбинации от гени като начин за създаване на организми с по-добри качества и възможности. Индустриалният век в Германия отстъпи на дигиталната ера, опазването на околната среда — на генното инженерство. 24 часа, 2000, бр. 267, 42. — Казахте, че соевият белтък е най-евтин, тъй като растението се храни с азот направо от атмосферата. Не може ли да се "приучат" така и небобовите култури? — На този въпрос ще отговори генното инженерство. Съществува възможност в генома на небобовите растения да бъде включен генът за фиксиране на атмосферния азот. ВН, 1978, бр. 191, 4. Генното инженерство открива непознати досега възможности за отстраняване на наследствените заболявания. △ Бързото развитие на генното инженерство предизвиква и отрицателни оценки поради опасността за непредвидимо развитие на генно модифицираните организми.

Списък на думите по буква