ГЕНЕРА̀ЛАДЮТА̀НТ

ГЕНЕРА̀Л-АДЮТА̀НТ м. Генерал, който заема длъжност адютант на държавен глава. След панахидата на падналите руски войници и починали обществени дейци от тази [освободителна] епоха, .. ще се възложат венци на гробовете на генерал-адютанта Столипина и началника на I-та българска дружина Калитина. Бълг., 1902, бр. 454, 1.

Списък на думите по буква