ГЕНЕРА̀ЛГУБЕРНА̀ТОР

ГЕНЕРА̀Л-ГУБЕРНА̀ТОР м. Върховен военно-административен управител на зависима област. Формално връзката на Канада с Англия се поддържа чрез генерал-губернатора, .. при това генерал-губернаторът, който е глава на изпълнителната власт, се назначава (за 5 години) по предложение на канадското правителство. Л. Мелнишки, К, 60. След това тя отиде в губернския град, а когато се върна, заяви на лекомисления баща, че по заповед на генерал-губернатора взема Петърча в Петербург. М. Марчевски, П, 106. През време на господството на японците тук се намирала резиденцията на японския генерал-губернатор. РД, 1950, бр. 181, 4. //У нас — върховен административен управител на Източна Румелия от Освобождението до Съединението. Хаджи Генчо в действителност е хаджи Геро Мушек, баща на известния български учен и общественик Найден Геров, първият генерал-губернатор в новоосвободена България със седалище Свищов. Ст. Михайлов, БС, 170. В деня на Съединението към столицата на Източна Румелия — Пловдив, се насочиха въстаническите дружини — .., и в съюз с дружините на румелийската милиция свалиха султанския генерал-губернатор. ВН, 1960, бр. 2818, 2. Той беше в черно сетре и на главата с черна шапка с червено дъно — формения калпак на генерал-губернатора на Източна Румелия. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 197. А Алеко паша бе наз‑

начен за генерал-губернатор на Източна Румелия. СбЦГМГ, 225.

Списък на думите по буква