ГЕНЕРАЛГУБЕРНА̀ТОРСТВО

ГЕНЕРАЛГУБЕРНА̀ТОРСТВО, мн. няма, ср. Заемане, изпълняване длъжност на генерал-губернатор. След петгодишния период от генералгубернаторството му руското правителство заяви на Портата, че е против преизбирането му, и той си отиде. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 150.

Списък на думите по буква