ГЕНЕРА̀ЛЕН

ГЕНЕРА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до всички части или страни на нещо; общ, цялостен. Той говореше твърдо и отсечено. — Разработвам генерален план, който на всяка цена трябва да проведа. К. Калчев, ЖП, 37. А боят, самият бой, не беше още започнал! Това бе патрулно разузнаване, подготовка, групиране на силите за генералната офанзива. А. Гуляшки, МТС, 142. В края на юли Жорес се срещна в Брюксел с водачи на германските работници .., за да се уговори генерална стачка на работниците в двете страни и по този начин общата война да бъде осуетена. К. Константинов, ППГ, 268-269. Тънка, нервна и бърза като невестулка, стрина Мита заедно с двете си дъщери предприемаше генерално приготовление и почистване на къщата. Чудомир, Избр. пр, 68. Генерален ремонт на машините.

2. Който е най-главен, най-съществен, най-важен. Така Шишманов идва до своя генерален извод, че социологията и психологията са двата най-яки стълба на литературната история. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 27. Много повече чужда на автономизма, отколкото православната църква, католическата църква бързала да удовлетвори всички автономистки и сепаративни тежнения на българите и със завидна лекота разрешавала генералните искания на нашето движение. Т. Жечев, БВ, 192. Какъв е бил борческият дух на тези писатели, може да се съди по това, че тъкмо през тези трудни дни те са се събрали .., за да обсъдят един генерален въпрос — как по-добре да съдействуват за високия боен и патриотичен дух на народната армия. Г. Караславов, Избр. съч. III, 120. Функциите на главния мозък, според Павлов, са многообразни, но в основата на всяка от тях лежат двата генерални принципа на всяка висша нервна дейност. Пр, 1952, кн. 6, 29. // Обикн. със същ., означаващо длъжност — който заема най-висшата степен от някаква длъжност (указана от съответното съществително). Дечев отвори плика, .. Генералният директор му нареждаше да влезе в преговори с инженер Славов за закупуване на неговите периметри и да направи всичко, но да осигури тая сделка. Х. Русев, ПЗ, 115. От това писмо на генералния директор .. лъхаше студенина, егоизъм и жестокост към хиляди беззащитни същества, които от сутрин до вечер работеха в складовете му срещу окаяни надници. Д. Димов, Т, 256. В десет часа генералният директор на Обединението му съобщи, че от днес той става началник на отдел. А. Наковски, БС, 98. Генерален секретар.

3. Като същ. генералния<т> м. Разг. Генерален директор. Директорът Спасов влезе в кабинета на генералния. В. Сотиров, ЛНП, 33.

◊ Генерален щаб. Воен. Централен орган за управление на войските в мирно и военно време, който има за задача да ги подготвя и да организира отбраната на страната, като съставя стратегически и оперативни планове. Генерална репетиция. Последна репетиция преди представление или концерт, която се извършва обикновено пред поканени зрители. Веднъж тя го води на генералната репетиция на "Разбойници" от Шилер. М. Грубешлиева, ПИУ, 32. Генерално сражение (бой).Решително сражение, в което участват основните сили на воюващите страни. От вестниците .. нелегалните научиха за въстанието в Мъглиж и за сражения в Ихтиманско .. Но как и кога щеше да започне генералното сражение, за това още нямаше никакво сведение. Г. Караславов, ОХ IV, 507. Генерално консулство. Остар. Дипломатическо представителство с разширени пълномощия. След молебена в германското генерално консулство е имало прием на поздравления. Бълг., 1902, бр. 447, 4.

— От лат. generalis 'общ, главен'.

Списък на думите по буква