ГЕНЕРАЛИЗА̀ЦИЯ

ГЕНЕРАЛИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. 1. Въздигане на частното в общо.

2. Извеждане на общо заключение въз основа на частни случаи; обобщаване.

3. Мед. Разпространение на болестен процес върху целия организъм.

— От фр. généralisation през нем. Generalisation.

Списък на думите по буква