ГЕНЕРАЛИЗЍРАНЕ

ГЕНЕРАЛИЗЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от генерализирам и от генерализирам се; генерализация. Владайските и радомирските събития, отделните бунтове из селата, железничарската стачка, както и опитът за нейното генерализиране — ето атмосферата, в която се закърми с идеите на анархизма Лефтер. Раб., 1934, бр. 2, 4. Този шаблонен начин на виждане, генерализирането на събитията по линията на най-общото докладно предаване неизбежно води до поетическа безцветност, до безжизненост. С, 1951, кн. 11, 171.

Списък на думите по буква