ГЕНЕРАЛИЗУ̀ВАМ

ГЕНЕРАЛИЗУ̀ВАМ, ‑аш, несв., прех. Рядко. Книж. Генерализирам. Дивакът от Таити стои несравнено по-високо от най-умното животно, защото има способността да критикува, да генерализува, което нямат животните. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 132. генерализувам се страд.

Списък на думите по буква