ГЕНЕРАЛИЗУ̀ВАНЕ

ГЕНЕРАЛИЗУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Отгл. същ. от генерализувам и от генерализувам се; генерализиране.

Списък на думите по буква