ГЕНЕРА̀ЛКА

ГЕНЕРА̀ЛКА ж. Простонар. Генералша. Когато съпругата на генерала, висока жълта жена с много дълги ръце, влезе в стаята, генералът високо крещеше в слушалката на телефона: .. Генералката седна на канапето и започна да наблюдава без интерес съпруга си. П. Вежинов, ВП, 44.

Списък на думите по буква