ГЕНЕРА̀ЛЛЀЙТЕНАНТ

ГЕНЕРА̀Л-ЛЀЙТЕНАНТ м. 1. Само ед. Втори генералски чин, с една степен по-висок от генерал-майор и с една степен по-нисък от генерал-полковник. Те все пак са сигурни, че ще получат каквото им е нужно. Защото те имат един отличен приятел — това е командирът на Трудовите войски, генерал-лейтенант Благой Иванов. Г. Караславов, ПМ, 108.

2. Лице, което има такъв чин.

Списък на думите по буква