ГЕНЕРА̀ЛМАЙОР

ГЕНЕРА̀Л-МАЙОР м. 1. Само ед. Първи генералски чин, с една степен по-висок от полковник и с една степен по-нисък от генерал-лейтенант. От униформата можеше да се заключи, че притежателят ѝ имаше чин генерал-майор. Д. Димов, Т, 663. — Преди половин час лейтенант Щербаков ми предаде съобщение от щаба, че генерал-майор Лукачев наредил да се от делят за нашия фронт десетина гвардейски минохвъргачки. Ив. Мартинов, ДТ, 154.

2. Лице, което има такъв чин.

Списък на думите по буква