ГЕНЕРА̀ЛНО

ГЕНЕРА̀ЛНО. Нареч. от генерален (в 1 знач.). Въпросът ще се реши генерално.

Списък на думите по буква