ГЕНЕРА̀ЛСТВО

ГЕНЕРА̀ЛСТВО, мн. няма, ср. Събир. Рядко. Генералитет. Събрано е цялото гтенералство.

Списък на думите по буква