ГЕНЕРА̀ЛША

ГЕНЕРА̀ЛША ж. Съпруга на генерал. Това лято генерал Маневи не отидоха на курорт, .. За пръв път от много години генералшата имаше възможност да се нарадва на Пепо. В. Нешков, Н, 416-417.

— От рус. генеральша.

Списък на думите по буква