ГЕНЕРАТЍВЕН

ГЕНЕРАТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Книж. Който поражда, създава, произвежда.

Генеративна граматика. Езикозн. Направление в съвременното езикознание, разглеждащо структурата на езика от гледна точка на пораждането и развитието на изреченията. Генеративни клетки. Биол. Полови клетки.

— От лат. genero ’раждам’.

Списък на думите по буква