ГЕНЕРЍРАМ

ГЕНЕРЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Спец. Пораждам, създавам, произвеждам нещо. Изследователските лаборатории "Бел" съобщават, че техните специалисти са успели да конструират лазерно устройство, което е в състояние да генерира лазерни лъчи в областта между ултравиолетовата част и жълтата част на светлинния спектър. О, 1971, бр. 2, 4. // Стесн. Преобразувам различни видове електрическа енергия в енергия на електрически (електромагнитни) трептения.

2. Прен. Книж. Създавам, предизвиквам някакви мисли, чувства, събития. Огромната каменна сграда се оказа малък дворец на науката.. Един институт, който не само генерира идеи, но и сам ги разработва и реализира. О, 1978, кн. 3, 15. Районът генерира напрежение.Въоръжени банди генерират конфронтация, сблъсъци. генерирам се страд. С помощта на тези лампи [генераторни], .. , се генерират радиовълни със строго определена дължина на вълната. НТМ, 1961, кн. 4, 3.

— От лат. genero ’раждам, пораждам, създавам’.

Списък на думите по буква