ГЕНЕРЍРАНЕ

ГЕНЕРЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от генерирам и от генерирам се; пораждане, възникване, произвеждане. Американските учени.. говориха върху генерирането на шума и върху други въпроси от акустиката. ВН, 1958, бр. 2115, 4. Този въпрос е тясно свързан с проблема за произхода на космическите лъчи, а също с проблема за начина на генерирането на космическото излъчване и разпространяването му в междузвездната среда. РД, 1960, бр. 238, 3. Главната цел тук е генерирането и ескалацията на "етнически конфликт" като основа за окончателното разединяване на нацията. З, 1992, бр. 19, 9.

Списък на думите по буква