ГЕНЕТЍК

ГЕНЕТЍК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Учен, специалист по генетика. Много перспективни науки са молекулярната биология и генетика. Биол. IХ кл, 4. Днес в изучаванията на молекулярната биология са съсредоточени усилията на големи научни колективи и учени от най-различни специалности: .. , генетици, микробиолози, .. , химици и много други. ВН, 1961, бр. 3155, 4.

Списък на думите по буква