ГЕНИТА̀ЛЕН

ГЕНИТА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Анат. Прил. от гениталии; полов, детероден. Генитално заболяване. Генитални органи.

— От лат. genitalis ’който създава, произвежда, ражда’.

Списък на думите по буква